Рекуперативен блок AERA AZURE

Назад

Рекуператорските единици од серијата AZURE се дизајнирани да ги задоволат денешните стандарди за зголемување на енергетската ефикасност преку употреба на обновување на топлина и ниска потрошувачка на енергија. Блоковите се направени со модерни компоненти оптимизирани за различни начини на употреба и потребни.

  • Покривање на критериумите ЕКОДИЗАЈН 2018 година
  • Ефикасност до 91%.
  • Филтер за свеж воздух F7, филтер за издувни гасови М5
  • EC мотори со IE4 ефикасност
  • Бајпас вентилација
  • Вклучен е жичен далечински управувач SENSO
  • Лесно се инсталира и одржува
  • Огноотпорна изолација
  • Изборни бојлери/ладилници со двонасочен вентил и контрола
  • Изборен електричен грејач (пред/по рекуператор)