Рекуперативен блок VESTA HR

Назад

Рекуператорните блокове от серията VESTA HR са проектирани да изържат на днешните стандарти за увеличаване на енергийната ефективност чрез използването на топлинна възвращаемост и ниска консумация на енергия. Блоковете са изработени с модерни компоненти оптимизирани за разнообразни начини на употреба и нужни.

  • Високоефективни рекуперативни блокове с ново поколение топлообменник
  • До 56% ефективност
  • G4 стандартни филтри, опционални филтри F7
  • Директнокуплирани вентилатори покриващи ERP2015
  • EN308/ TSE K 381
  • Жично дистанционно управление SENSO в окомплектовката
  • Опционални връзки към въздуховодната мрежа
  • Пожароустойчива изолация
  • Опционални водни нагреватели
  • Опционални електрически калорифер (преди/след рекуператора)