Рекуператорските единици од серијата ERP PRO

Назад

Рекуператорските единици од серијата ERP PRO се дизајнирани да ги задоволат денешните стандарди за зголемување на енергетската ефикасност преку употреба на обновување на топлина и ниска потрошувачка на енергија. Блоковите се направени со модерни компоненти оптимизирани за различни начини на употреба и потребни.

  • Покривање на критериумите ЕКОДИЗАЈН 2018 година
  • До 83% ефикасност
  • Филтер за свеж воздух F7, филтер за издувни гасови М5
  • EC мотори со IE4 ефикасност
  • Бајпас вентилација
  • Вклучен е жичен далечински управувач SENSO
  • Лесно се инсталира и одржува
  • Огноотпорна изолација
  • Изборни бојлери/ладилници со двонасочен вентил и контрола
  • Изборен електричен грејач (пред/после рекуператор)