РЕПЛЕК ФАРМ

Service

Изградба на екстракторски капацитет, (EU) GMP, класа D

– локација: во рамките на постоечката фабрика за производство на фармацевтски производи во Скопје

– бруто површина: 250 m2 – времетраење на проектот: 01.09.2021 година – во тек

– опис на проектот : изградба на капацитет за екстракција, вклучително и пакување на финални фармацевтски производи, според (ЕУ) GMP класа D