PURELY PLANT

Service

Проектирање и изградба на медицински објект за канабис за одгледување на цвет канабис, објект за екстракција, лабораторија со микробиологија, според ГАСП и ГМП, КЛАСА Г, КЛАСА В

– локација: индустриска зона Ќојлија, општина Петровец – бруто површина: 18000 г. м2 (област за одгледување 11.500 м2, површина на класифицирани (чисти) простории 2000 м2, лабораторија со микробиологија 250 м2)

– проектирање на проектот: 01.09.2021 – 15.11.2021 (2,5 месеци) – реализација на проектот: 18.02 – 18.01. во тек

– опис на проектот: проектирање и изведба HVACD систем со капацитет за греење и ладење од 16 mW за одгледување канабис и лабораторија со микробиологија, вклучително и валидација на HVACD системот (DQ, IQ & OQ)