TETRAHIP

Service

Изградба на екстракторски капацитет, (EU) GMP, класа D

– локација: Кочани – бруто површина: 2.500 m2

– капацитет за греење и ладење: 1.2 mW

– времетраење на проектот: 01.01.2021 – 01.09.2021

– Oпис на проектот: изградба на капацитет за екстракција, вклучувајќи сушење на цветови од медицински канабис и пакување на финални фармацевтски производи, според (ЕУ) GMP класа D